آشنایی با مفهوم نرخ تبدیل و بهینه سازی نرخ تبدیل

در ابتدا اجازه بدهید یادآوری کنیم که به چه چیزی می گوییم نرخ تبدیل؛ زمانی که یک بازدید کننده روی سایت شما عملی را که مد نظر تان است انجام می دهد این بازدید کننده برای شما تبدیل شده است به آنچه می خواهید. حال نسبت تعداد این بازدیدکنندگان که عمل مورد نظر را انجام … ادامه خواندن آشنایی با مفهوم نرخ تبدیل و بهینه سازی نرخ تبدیل