۷ قانون طلایی کاربردپذیری در تجارت الکترونیک (قسمت اول)

تجربه کاربری، احساسات کاربر هنگام برخورد با یک محصول، سرویس یا سیستم است. تجربه کاربری، جنبه های تجربی، موثر، معنادار و ارزشمند تعامل انسان و محصول را برجسته می‌کند و درک کاربر از جنبه‌های کاربردی سیستم مانند کاربردپذیری، سهولت استفاده و بهره‌وری را شامل می‌شود. این تجربه یک مفهوم ذهنی است؛ چرا که درباره درک … ادامه خواندن ۷ قانون طلایی کاربردپذیری در تجارت الکترونیک (قسمت اول)