وقتی که نیمه خالی لیوان را پر نمی‌کنیم

کمپانی‌ها وقتی که به آخر سال نزدیک می‌شوند، نهایت سعی خود را می‌کنند تا فروش‌شان را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که به اهداف تعیین شده در اول سال کاری، دست یابند. مشخصا این اتفاق برای کمپانی‌هایی رخ می‌دهد که برنامه‌ریزی درستی روی تبلیغات و بازاریابی خود ندارند و معمولا در دقیقه ۹۰ انرژی و بودجه … ادامه خواندن وقتی که نیمه خالی لیوان را پر نمی‌کنیم