آرشیو نوشته ها بودجه‌بندی کمپین

چگونه کمپین‌های PPC خود را بودجه بندی کنید؟

چگونه کمپین‌های PPC خود را بودجه بندی کنید؟

آنالیز کمپین و ترافیک - ۲۵ آبان ۱۳۹۳

یکی از چالش‌هایی که آگهی‌دهندگان تبلیغات PPC (پرداخت به ازای کلیک) همواره با آن درگیر هستند، بودجه‌بندی کمپین‌های تبلیغاتی است. اکثر تبلیغ دهندگان گمان می‌کنند که برای تست یک سرویس PPC، باید بودجه‌بندی ...