آرشیو نوشته ها بی‌خانمان‌ها

بی‌خانمان‌های خلاق

بی‌خانمان‌های خلاق

گوناگون - ۱۸ مهر ۱۳۹۴

فقر در عصر ما به همان اندازه بی‌رحمانه و عجیب است که آدم‌خواری در زمان خودش بوده. "مارتین لوترکینگ" در شهری مثل تهران هر‌روز در مترو، اتوبوس‌های بی‌آر‌تی و مناطق پایین شهر، افرادی را ...