آرشیو نوشته ها تبلیغات پنهان

تبلیغات پنهان چیست؟ ۳ نمونه تبلیغ پنهان

تبلیغات پنهان چیست؟ ۳ نمونه تبلیغ پنهان

طراحی کمپین تبلیغاتی - ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

تبلیغات پنهان (subliminal advertising) یکی از شیوه‌های جدید تبلیغات است که توانسته به واسطه جذابیتش، در این روزها بیشتر مورد توجه بازاریابان خبره قرار بگیرد. در یکی از مطالب قبلی، از لوگوهایی صحبت ...