آرشیو نوشته ها روانشناسی رنگ

نگاهی اجمالی به علم روانشناسی رنگ

نگاهی اجمالی به علم روانشناسی رنگ

طراحی و گرافیک - ۲۲ مهر ۱۳۹۴

هر رنگی با خود حس متفاوتی را به همراه دارد و همان طور که شاهد آن هستیم و علم روان‌شناسی ثابت کرده، هر فردی به رنگی خاص علاقه نشان می‌دهد. حتما وقتی که ...