آرشیو نوشته ها سایز بنر

استانداردترین سایز بنر ها

استانداردترین سایز بنر ها

طراحی بنر - ۲۴ تیر ۱۳۹۳

طراحی بنر ها بر مبنای سایز های استاندارد یکی از مواردی هستند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار اند. Google Adsense اخیرا استانداردترین سایز های بنر ها را اعلام کرده و گفته که ...