آرشیو نوشته ها سایز بنر

سایز بنر استاندارد در تبلیغات اینترنتی چیست ؟

سایز بنر استاندارد در تبلیغات اینترنتی چیست ؟

طراحی بنر - ۲۴ تیر ۱۳۹۳

طراحی سایز بنر بر مبنای استاندارد یکی از مواردی هستند که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. Google Adsense اخیرا استانداردترین سایز های بنر ها را اعلام کرده و گفته که این سایز ها ...