آرشیو نوشته ها صحبت کردن با مشتری

صحبتم را با خبر بد شروع کنم، یا با خبر خوب؟

صحبتم را با خبر بد شروع کنم، یا با خبر خوب؟

ارتباط با مشتری - ۱۷ دی ۱۳۹۳

چند بار یک نفر از شما خواسته که به او بگویید سخنش با شما را با خبر بد شروع کند یا با خبر خوب؟ این کار به دید همه یک رفتار کلیشه‌ای بسیار قدیمی ...