آرشیو نوشته ها وایت پیپر

وایت پِیپِر، بهانه‌ای خوب برای اینکه آی.بی.ام محصول جدیدش را معرفی کند

وایت پِیپِر، بهانه‌ای خوب برای اینکه آی.بی.ام محصول جدیدش را معرفی کند

بررسی نمونه‌های موردی - ۱ بهمن ۱۳۹۳

وایت پیپر یکی از شیوه‌های ارائه محتوا است که عموما در قالب یک گزارش ارائه می‌گردد و در آن به حل یکی از مشکلات مخاطب تمرکز می‌شود. آی.بی.ام از برندهای مشهوری است که ...